Gundula Bartels-Schiller; Bild: Nadine Sasse

Gundula Bartels-Schiller

Violine: